Hakkında

tarafından bekirbicer

Kürdoloji Akademi Sitesi

Kürdoloji deyince Kürtlerin tarihi, dili, edebiyatı, düşüncesi, iktisadi hayatı,  sosyolojisi, folklorü ve sanatı gibi Kürtler hakkında yapılan her türlü araştırma ürünü bilgi akla gelmektedir. Kürdoloji ismi 20. yüzyılın başından itibaren önce bilim insanları tarafından kullanışmış sonra ilgili herkes tarafından yaygın olarak kullanılır olmuştur. Ancak Kürdoloji ilminin bir disiplin olarak sosyal bilimciler tarafından kapsamı tam anlamıyla belirlenememiş ve genel kabul görecek şekilde tanımlanamamıştır. Buna rağmen Kürdoloji ismi yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak İranoloji ve Türkoloji gibi ayrı bir disiplin olmadığı görüşü de yaygındır.     Türkiye’de, Kürtlerin olmadığı veya Kürtlerin Türk gösterildiği yayınlara ise  antikürdoloji denilmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de Kürtler hakkında kısmen bilimsel çoğu politik ve ideolojik olmak üzere on binlerce araştırma yapılmış, kitap ve makaleler yazılmıştır. Biz bu sitede Kürdoloji ile ilgili olarak ideolojik ve politik tartışmalara girmeden dünyada ve Türkiye’de Kürtler hakkında yapılan her türlü bilimsel araştırma ürünlerini (bazen politik olanları da) ana ve alt başlıklar halinde tasnif ederek okuyucuların dikkatine sunacağız. Bu sitenin amacı Kürtler hakkında yapılan akademik çalışmaları tanıtmak ve okuyucuların Kürdoloji ile ilgili bilgilere kolay ulaşmasını sağlamaktır. Son yıllarda Türkiye’de Kürtler hakkında yapılan yayınlarda ciddi bir artış olmuştur. Ancak bu yayınlar çoğunlukla Kürtçü ve Türkçü perspektiften yapılmakta olup tek taraflı bilgi üretmekte Kürt tarihi ve toplumu sadece hainlik ve kahramanlık düzleminde ele alınmaktadır. Bu tek yanlı ve ideolojik bilgiler öfke, nefret ve ırkçılığı beslemektedir.  Bu tür ırkçı yayınlar ise terör ve çatışmayı tetiklemektedir. Bu sebeple aynı konular hakkında her iki kesimin yayınları aynı başlık altında bir araya getirilerek birbirlerinin çalışmalarından haberdar olmaları sağlanacaktır. Bazı yayınlar  akıl ve mantık yoksunu olduğu halde kendi mahallelerinde ilgi ve itibar gördüğü için bu tür seviyesiz yayınlara dikkat çekmek ve makul eleştiri zemini oluşturmak için siteye eklenmiştir. Siteye eklenen bütün yayınlar her hangi bir yayın organında önceden yayınlanmıştır.  İlk defa burada yayınlanan yayın yoktur. Bu sebeple bütün yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Sitemiz insani ve bilimsel bir çabanın eseri olarak açılmıştır. Sitenin ticari bir amacı yoktur. Sitemizde hiçbir şekilde politik ve ideolojik tartışmaya yer verilmeyecek ve polemiklere girilmeyecektir. Sadece Kürdoloji ile ilgili olarak nitelikli yayın ve araştırmalar tanıtılacaktır.

Sitede kitaplar başlığı ile Kürtler hakkında yazılan Osmanlıca kitaplar, Kürtlerin yazdığı klasik Kürtçe kitaplar, İngilizce kitaplar ve tel’if sorunu olmayan veya izin verilen Türkçe kitaplar konulacaktır. Sitede yazarın kendi çalışmaları ve Kürtlere dair kitapları tanıtılacaktır.

Makaleler ve Tezler başlığı altında yerli yabancı akademik yayınlar ve araştırmalar yer alacaktır.  Öncelikle hakemli Uluslararası ve ulusal dergilerdeki makalelere yer verilecektir. Ayrıca amatör ama nitelikli yayın ve araştırmalar yer alacaktır. Bazı konularda akademik yayınlar arasına Türkçü ve Kürtçülerin yazı ve yayınları konularak seviyeleri veya seviyesizlikleri teşhir edilecektir. Ayrıca üniversitelerde yapılan YÖK dokümantasyon merkezinde kullanımına izin verilen yüksek lisans ve doktora tezleri tanıtım amacıyla konulacaktır. İzin verilmeyen veya kitap olarak basılanların ise sadece linkleri verilecektir.

Videolar başlığı altında değişik yer ve zamanlarda yaptığım konuşmalar vardır. Ayrıca nitelikli video ve belgeseller yayınlanabilir.

Site Kürt tarihini ana başlıklar altında kronolojik olarak ve bütün Kürt dünyasını kapsayacak şekilde ele almaya çalışmış ama bazen kronolojiye uymak mümkün olmamıştır. O zaman alt başlıklar açılmış ve konuların kendi içinde bütünlük taşımasına dikkat edilmiştir. Tezler ve bazı makaleler birden fazla konuya temas ettiği için bazen konu dışına çıkılmıştır. Bu sebeple aynı bilgiler diğer bir başlık altında tekrar konulmuştur.

Sitenin daha verimli ve kullanışlı olması konuya ilgi duyan araştırmacı ve okuyucuların tenkit, teklif ve katkıları ile olacaktır. Akademik ilkelere uymak kaydıyla her eser okuyucuya sunulacaktır. Yazar ve yayınevleri ister ve izin verirlerse bazı kitapların PDF leri konular içine eklenebilir. Sitenin zenginleşmesi ve tanıtımı için katkı sağlayan yazarların kitap ve makaleleri tanıtım amacıyla sitenin ana sayfasına konulabilir.

Orta Doğu’da ve Türkiye’de maalesef Kürt sorunu diye bir sorun vardır ve bu sorun çözülmeden Orta Doğu’ya barış asla gelmeyecektir. Bu sorunu çözmek emperyal güçlerin, terör örgütlerinin ve ırkçıların değil bölgede barışçıl bir politikadan yana olan Türk, Arap, Fars ve Kürt aydınlarının öncelikli görevi ve boynunun borcudur. Ancak bu sorunu çözebilmek öncelikle doğru bilgiyi öğrenmekle mümkün olur. Kurdolojiakademi.net adlı site Kürtler hakkında mümkün olduğu kadar doğru bilgiyi tanıtmak için kurulmuştur.

Maalesef Kürt tarihi çalışmaları kurumsal ve akademik düzeyde yapılamamakta ve bireysel çalışmalarla sınırlı kalmaktadır. Bu sebeple Kürtlerin tarihi, etnolojisi, dil ve edebiyatları, vatanları, kültür ve sanatları, iktisadi hayatları, dini özellikleri ve gelenekleri hakkında her türlü bilgi bir araya getirilecek ve okuyucunun hizmetine sunulacaktır. Bu amaca hizmet için yapılacak her türlü destek saygıyla karşılanacaktır.  Sitemizin öncelikli amacı Kürtlerin kendilerini, Türklerin Kürtleri tanımalarını, anlamalarını sağlamak ve birlikte yaşama zemini oluşturmaktır. Asıl amacımız Büyük Selçuklular devrinden itibaren birlikte yaşayan ve son yıllarda ilişkileri zedelenen iki halkın demokratik zeminde birlikte yaşamasına hizmet etmektir.  Sitemiz doğru bilginin edinilmesine imkân hazırlar ve birlikte yaşama kültürüne katkı sağlarsa kuruluş amacı gerçekleşmiş olacaktır.

Prof. Dr. Bekir Biçer

Bekir Biçer Kimdir?

1963 Çorum doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümünde yükseköğrenimini yapmıştır. Danişmend-name’nin Tarihi Değeri adlı teziyle yüksek lisansını, Firdevsi-i Rumi ve Tarihçiliği isimli çalışmasıyla doktorasını tamamlamıştır. Yayınladığı kitaplar: Firdevsi-i Rumi ve Tarihçiliği, Türklerin İslamlaşma Süreci, Danişmend Gazi Destanı, Tarihe Giriş, Silahşornâme, Kürtler, Kürt Tarihinin Kaynakları ve Kürdoloji Çalışmaları, Tarih Yaratılışla Başlardı, Osmanlı Basınında Kürtler, Osmanlı Coğrafya Kitaplarında Kürtler ve Kürdistan, ve Kürt Hikayesidir. Yazar, Necmettin Erbakan Üniversitesi SBBF tarih bölümünde öğretim üyesidir.